[1]
B. del C. . Cobelli, “Nueva RT Nº 55. Normas sobre actuación del contador público como síndico societario. Modificación RT Nº 15. Derogación RT Nº 45: New RT Nº 55. Rules on the performance of the public accountant as a corporate trustee. Amendment RT Nº 15. Repeal RT Nº 45”, derechotrib, vol. 1, no. 1, pp. 28–39, Dec. 2023, doi: 10.37767/3008-8216(2023)002.