[1]
2021. La gestión judicial en los exámenes del Consejo de la Magistratura. / The judicial management in the exams of the Council of the Magistrature. Revista Derecho Constitucional │Universidad Blas Pascal. 2 (Sep. 2021), 120–128. DOI:https://doi.org/10.37767/2683-9016(2021)006.